Stoommachines, stoomwalsen enz.

Wilesco stoommachines voor modelbouw:
Rijdende en statische stoommachines, stoomtractors,
stoomwalsen, aandrijfmodellen, u vindt ze hieronder.

De stoommachine luidde in de 2e helft van de 18e eeuw een nieuw tijdperk in. Aan de Engelsman James Watt wordt de uitvinding van de stoommachine in de jaren 1768-1782 toegeschreven, nadat er voordien al verschillende krachtmachines waren. Er volgden rasse voortschrijdingen in industrie, landbouw en verkeer.

Deze stoommachines zijn speeltoestellen met een traditie. Net zoals hun voorbeelden vormen de stoommachines warmte om in mechanische energie, welke voor het aandrijven van modellen gebruikt kan worden. In tegenstelling tot verbrandings- en elektromotoren zijn de aparte trappen van de energieomzetting zichtbaar en daarmee is het leereffect bijzonder groot.

Turbines en verbrandingsmotoren hebben de stoommachine als aandrijfbron afgelost. Toch, of juist daarom, is de stoommachine tegenwoordig nog altijd de wensdroom van veel mensen van elke leeftijd. Stoommachines geven een volheid aan opwindingen en schenken iedere bezitter de mogelijkheid om op modelschaalgrootte uit vuur en water mechanische energie te betrekken.