Uw veiligheid!!

Met stoom werken is leuk, maar .....

Wees voorzichtig, want stoom kan ook gevaarlijk zijn als niet aan bepaalde veiligheden wordt gedacht.

  • Wij willen er met nadruk op wijzen, dat een aantal artikelen uit ons aanbod gevaar zou kunnen opleveren voor gebruikers. Met name bedoelen wij hiermee alle WILESCO artikelen die met stoomaandrijving werken.
  • Dezelfde nadruk willen wij leggen op de noodzaak van het zorgvuldig lezen van bijgeleverde Nederlandse handleidingen en veiligheidsvoorschriften.
  • Wij adviseren u met klem om kinderen NOOIT ZONDER TOEZICHT van een volwassene, die deze voorschriften kent en begrijpt, met deze aparatuur te laten werken en steeds opnieuw op deze voorschriften te wijzen tijdens het spel.
  • Daarom distantiĆ«ren wij ons van elke verantwoordelijkheid bij oneigenlijk of ondeskundig gebruik van dit soort artikelen.