Gebouwen

Stationsgebouw met rode baksteen.

Perronwachthuis en 2 werkplaatsen

Seinhuis..

Stationswoningen met uitbouw

Locomotievenloods voor dubbelspoor.

Locomotievenloods annex werkplaats

Goederendepot.

Inspectieput van beton

Perrontrap kit.