Bruggen

Bouwdozen van Aedes Ars voor bruggen

Omdat de bijgeleverde fotoreportage duidelijk genoeg zou moeten zijn om dit model te bouwen,
is er meestal geen beschrijving noodzakelijk en dus van fabriekswege niet bijgesloten.

Camprodón bridge

Complete bouwdoos met alles om het model volgens de afbeelding te bouwen.

Devil's bridge

Complete bouwdoos met alles om het model volgens de afbeelding te bouwen.

La Reina bridge

Complete bouwdoos met alles om het model volgens de afbeelding te bouwen.

Mostar bridge

Complete bouwdoos met alles om het model volgens de afbeelding te bouwen.