Diorama's van Aedes Ars

Bouwdozen van Aedes Ars voor diorama's

Omdat de bijgeleverde fotoreportage duidelijk genoeg zou moeten zijn om dit model te bouwen,
is er geen beschrijving noodzakelijk en dus van fabriekswege niet bijgesloten.
Trouwens: Deze bouwdozen zijn zeer geschikt om met meerdere personen te bouwen:
ieder bouwt zijn eigen "huisje", waarna ze alle tot een compleet diorama worden samengevoegd.

HO Rural refuges

Complete bouwdoos met alles om het model volgens de afbeelding te bouwen.

Rural Diorama

Complete bouwdoos met alles om het model volgens de afbeelding te bouwen.

Rural village

Complete bouwdoos met alles om het model volgens de afbeelding te bouwen.

Cantabrian diorama

Complete bouwdoos met alles om het model volgens de afbeelding te bouwen.

Medieval tower

Complete bouwdoos met alles om het model volgens de afbeelding te bouwen.